Ayetel Kursi


Okunuşu: Allahülailahe illa hüvel hayyül kayyum, latehuzühu sinetün vela nevmün, lehu mafissemavati ve mafil ardı, men zelleziy yeşfe-u ındehu illa biiznih yalemü mabeyne eydiyhim vema halfehüm vela yühıtune bişeyin min ılmihı illa bimaşae, vesia kürsiyyühüssemavati velarda vela yeudühu hıfzuhüma vehüvel aliyyül azim.


Güle Sevdali Bir Nesil | http://www.din.sevdaligul.com